Dofinansowania

Zajmujemy się kompleksową pomocą przy składaniu wniosku do programu Czyste
Powietrze oraz Mój Prąd.
Doradzamy w sprawie poziomu dofinansowania.
Uzupełniamy wniosek w formie elektronicznej i w Twoim imieniu składamy go do właściwego WFOŚiGW.
Przygotowujemy wniosek o płatność i końcowe rozliczenie dotacji.

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dofinansowania m.in. na:

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych. 

Program Czyste Powietrze

Cele programu Mój Prąd:

Formularz kontaktowy: