DOSTAWCA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH DLA

DOMU • FIRM • ROLNICTWA

Instalacje fotowoltaiczne  to doskonały sposób na znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych na zakup energii elektrycznej. Bardzo ważny jest również aspekt ekologiczny, gdyż energia ze słońca jest najczystszą dostępną dla przeciętnego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa. Mikroinstalacje o mocy do 50kWp nie wymagają projektów budowlanych oraz pozwoleń na budowę. Instalacje montujemy na dachach budynków, elewacjach oraz gruncie. Wyprodukowana energia pokrywa bieżące zapotrzebowanie, a jej nadwyżka jest odsyłana do sieci energetycznej, skąd jest odzyskiwana w razie potrzeb. 

SKORZYSTAJ Z DOTACJI

5 000 ZŁ

664 989 260

.